Nam Định: Phổ biến một số quy định của nhà nước về hoạt động và quản lý báo chí, xuất bản

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định của nhà nước về hoạt động và quản lý báo chí, xuất bản. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể; lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hai chuyên đề, đó là: Tình hình hoạt động và công tác quản lý nhà nước về báo chí nói chung; phổ biến những nội dung cơ bản một số văn bản của nhà nước về quản lý báo chí, xuất bản như: Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;  Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và họp báo trên địa bàn tỉnh Nam Đinh; Quy chế xuất bản bản tin; Quy chế phỏng vấn trên báo chí…

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về báo chí, nâng cao vai trò và năng lực quản lý nhà nước cũng như ý thức chấp hành pháp luật về báo chí của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

 

Hạnh Nguyên – Sở TT&TT Nam Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)