Chi đoàn Sở TT&TT tỉnh Phú Yên khai giảng lớp “kỹ năng sử dụng máy tính và tìm kiếm thông tin trên mạng”

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 17/8/2009, Chi đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin – Truyền thông thuộc sở đã tổ chức lễ khai giảng lớp “kỹ năng sử dụng máy tính và tìm kiếm thông tin trên mạng” cho cán bộ xã đoàn các xã nông thôn, miền núi thuộc huyện Sông Hinh.

Với mục tiêu đưa công nghệ thông tin về nông thôn, miền núi để ứng dụng trong công việc, hướng dẫn tìm kiếm thông tin khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, lớp học sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17 đến 21/8/2009. Đây là lớp đào tạo thí điểm cho cán bộ xã đoàn các xã nông thôn, miền núi thuộc huyện Sông Hinh.
Trong thời gian tới, chi đoàn sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai cho các huyện còn lại. Tổ chức lớp đào tạo này thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ chi đoàn Sở TT&TT, góp phần cùng cơ quan phổ cập và nâng cao trình độ sử dụng tin học, ứng dụng CNTT trong công việc, trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành được nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Xuân Dung (Sở TT&TT Phú Yên)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)