Tuyên Quang: Giao ban chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Đ/c Vũ Tuấn – Phó Giám đốc sở phát biểu tại hội nghịNgày 14/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên ngành Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực BCVT&CNTT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.


Đ/c Vũ Tuấn – Phó Giám đốc sở phát biểu tại hội nghịNgày 14/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên ngành Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực BCVT&CNTT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chức năng, lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Viễn thông Tuyên Quang, Chi nhánh Viettel, Chi nhánh thông tin di động Mobifone, Trung tân Viễn thông Điện lực. Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và một số doanh nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành rà soát và xác nhận sản lượng viễn thông công ích năm 2008 cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan đơn vị; thẩm định hồ sơ và đề nghị Sở Xây dựng cấp phép cho Công ty cổ phần Hanoi Telecom triển khai xây dựng hạ tầng mạng viễn thông di động; triển khai lớp tập huấn Mã nguồn mở và Bản quyền phần mềm cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị; xây dựng Kế hoạch và thực hiện đưa Website của sở lên mạng Internet; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 25/6/2008; Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 26/6/2008; Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 28/8/2008 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các đại lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng tần số; tiếp nhận và giải quyết 01 đơn kiến nghị về việc quấy nhiễu qua điện thoại di động.

Tính đến hết tháng 6/2009 trên địa bàn tỉnh có 442.046 thuê bao điện thoại (Đạt mật độ 39,78 máy/100 dân), 8.481 thuê bao Internet – ADSL (Đạt mật độ 1,14 máy/100 dân), 382 trạm BTS, 25 bưu cục, 112 điểm Bưu điện văn hóa xã, 96 Đại lý Bưu điện và 05 Kiot; Bán kính điểm phục vụ 2,6 km/điểm; Số dân bình quân/điểm phục vụ là 3.100 người.

6 tháng cuối năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định cơ cấu tổ chức của Sở, thành lập phòng Kế hoạch - Tài chính. Tiếp tục triển khai lớp tập huấn mã nguồn mở và bản quyền phần mềm cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành Xây dựng Kế hoạch đào tạo Quản trị mạng cho các cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện theo Kế hoạch 24/KH-UBND. Tiếp tục triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra cước viễn thông tại các khách sạn, nhà nghỉ. Kiểm tra các hoạt động về sử dụng phần mền có bản quyền của doanh nghiệp kinh doanh CNTT trên địa bàn. Kiểm tra việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT Tuyên Quang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)