Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An: Tập huấn Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Với mục đích cung cấp và hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu quả, thúc đẩy hoạt động báo chí phát triển lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, ngày (30/6/2009), Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; người Phát ngôn và Cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.


Với mục đích cung cấp và hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu quả, thúc đẩy hoạt động báo chí phát triển lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, ngày (30/6/2009), Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; người Phát ngôn và Cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Về cơ bản, Luật Báo chí và các văn bản: Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí, Quyết đinh sô 99/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh ra ban hành Quy định "cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An" đã điều chỉnh hoạt động cung cấp và phát ngôn cho báo chí khá đầy đủ và cụ thể. Để triển khai các văn bản này, Sở Thông tin và Truyền thông đã có khá nhiều văn bản hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động cung cấp và phát ngôn cho báo chí. Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị (cơ quan, đơn vị) đã nhận thức được tầm quan trọng của việc cử Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí, đã lựa chọn và cử Người Phát ngôn theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn đã được quy định. Hiện nay, có 66/70 đơn vị đã cử người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí. Trong đó, có 10 đơn vị người đứng đầu đồng thời là Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin, 21 đơn vị người phát ngôn là Phó thủ trưởng, còn lại là Chánh Văn phòng hoặc các phòng, ban liên quan. Một số đơn vị đã ban hành Quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy định rõ quyền hạn và nhiệm vụ của người phát ngôn, do vậy đã phát huy được vai trò người Phát ngôn, cung cấp nhiều thông tin đảm bảo tính pháp lý cho báo chí, góp phần hạn chế đáng kể việc đưa tin thiếu chính xác của các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại việc người được cử làm Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chưa ý thức hết quyền và nghĩa vụ của mình nên chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Việc cần cung cấp thông tin lại cử người khác cung cấp khi chưa có sự uỷ quyền. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa có Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban trong việc cung cấp thông tin, dẫn đến Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin không có đủ thông tin để cung cấp cho báo chí, bị động trong việc cung cấp thông tin. Các phóng viên, nhà báo khi tiếp cận để lấy thông tin còn khó khăn.....Năm 2008, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 70 vấn đè báo chí phản ánh, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được 52 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo báo chí thông tin sai sự thật hoặc thiếu chính xác. Qua kiểm tra có 24 trường hợp hải cải chính. Đầu năm 2009 đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 61 vấn đề báo chí phản ánh, trong đó 10 trường hợp đã cải chính và 35 trường hợp đang kiểm tra, xác minh.

Hội nghị đã trao đổi sôi nổi về những vướng mắc, khó khăn của Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, tình trạng hiện nay là Người phát ngôn không đủ thông tin để cung cấp; chưa có sự phân quyền rõ ràng trong cơ quan, đơn vị nên Người Phát ngôn "không dám" cung cấp thông tin. Một số ý kiến cho rằng, liệu những người khác (không phải là Người Phát ngôn) có được cung cấp thông tin cho báo chí hay không?

Giải đáp vấn đề này, ông Đặng Khắc Thắng đã nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị nói chung và Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình đã được quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị cần ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban trong cơ quan để cung cấp thông tin. Luật Báo chí dã quy định, báo chí có quyền khai thác thông tin theo "kênh" riêng của mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đó. Điều đó có nghĩa là, các cá nhân (không phải là Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin) có quyền cung cấp thông tin cho báo chí nhưng không được nhân danh cơ quan, đơn vị đó....

Lan Oanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)