Ninh Bình: Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho các phòng Văn hoá thông tin cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý chuyên ngành thông tin và truyền thông của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.


Ngày 28/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho các phòng Văn hoá thông tin cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý chuyên ngành thông tin và truyền thông của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị đã cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cho các Phòng Văn hoá thông tin cấp huyện và chuyển tải tóm tắt nội dung công tác quản lý nhà nước về viễn thông, công nghệ thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra. Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Phổ biến Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và CNTT, Quyết định số 1804/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS), Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Nghị định 28/2009/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet; Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; Thanh tra tần số các doanh nghiệp viễn thông và Đài phát thanh Truyền hình; Thanh tra việc sử dụng thiết bị phát sóng của các mạng dùng riêng, Thanh tra việc đăng ký, thực hiện kế hoạch, xây dựng, lắp đặt các trạm BTS; Hướng dẫn cách truy cập và khai thác thông tin thông qua Internet…

Hội nghị cũng đã giành thời gian để giải đáp những vướng mắc của các đại biểu về những lĩnh vực đã được tập huấn. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cấp huyện là mới được giao, nhưng biên chế chưa bổ sung, lượng cán bộ hiện có vừa thiếu vừa hạn chế về chuyên môn lĩnh vực thông tin và truyền thông vì vậy rất khó khăn để thực hiện nhiệm vụ mới.

Để tháo gỡ khó khăn của cấp huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: Thời gian tới Sở sẽ hỗ trợ cấp huyện bằng nhiều biện pháp thiết thực như hướng dẫn cách làm, thông qua các đợt kiểm tra, đặc biệt tăng cường giúp đỡ cấp huyện trong việc thanh tra các lĩnh vực quản lý tại địa phương… để nâng cao vị thế của ngành; đề nghị các phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng các trạm BTS và yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng các trạm BTS theo đúng kế hoạch, quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; các doanh nghiệp cần dùng chung hạ tầng trên nguyên tắc đàm phán kinh tế, kỹ thuật, dựa trên lợi ích của cả hai bên.

Hùng Thị Nam Giang – Sở TT&TT Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)