Sở Thông tin và Truyền thông An Giang góp ý kiến dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Để có cơ sở đóng góp dự thảo Luật tại kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XII, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lê Thị Dung, tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến khảo sát lấy ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện tại Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở TT&TT, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, trên địa bàn tỉnh đã tiếp đoàn.


Để có cơ sở đóng góp dự thảo Luật tại kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XII, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lê Thị Dung, tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến khảo sát lấy ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện tại Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở TT&TT, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, trên địa bàn tỉnh đã tiếp đoàn.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp một số nội dung như: Điều 9 cần bổ sung chế tài nghiêm cấm hành vi ngăn cản, gây rối việc sử dụng tần số vô tuyến điện vì thực tế đã xảy ra nhiều hành vi này nhưng chưa có chế tài xử lý; bỏ Điểm c, Khoản 1 Điều 22 quy định về tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng…vì quy định này không phù hợp, chưa rõ ràng; Điều 35 cần bổ sung quy định việc cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài đo kiểm tần số vô tuyến điện trên lãnh thổ Việt Nam; đề nghị cần có giải trình rõ sự cần thiết phải thành lập Ủy ban Tần số vô tuyến điện… một số từ ngữ, cấu trúc câu cũng được đại biểu đề nghị xem xét sửa chữa.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp và có ý kiến với Quốc hội trong kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XII.

Hoàng Vũ (Sở TT&TT An Giang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)