Long An: Triển khai đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 14/5/2009, tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh Long An đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở”. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự có các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ban điều hành thực hiện Đề án tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành, UBND 14 huyện, thị xã và các đơn vị chức năng báo chí, thông tin tuyên truyền các cấp trong tỉnh.


Sáng ngày 14/5/2009, tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh Long An đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở”. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự có các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ban điều hành thực hiện Đề án tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành, UBND 14 huyện, thị xã và các đơn vị chức năng báo chí, thông tin tuyên truyền các cấp trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung Đề án thứ nhất “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở” ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Đề án này của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 và Chương trình công tác năm 2009 của Ban Điều hành thực hiện Đề án thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trần Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng tổ chức hội nghị của Ban điều hành Đề án thứ nhất của tỉnh và biểu dương sự có mặt đông đủ các đại biểu, sẽ giúp cho việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của UBND tỉnh đề ra từ nay đến năm 2010 có hiệu quả cao hơn và bài bản hơn. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh việc triển khai Đề án tuy có chậm hơn so với 03 đề án có liên quan trong chương trình 212 của Thủ tướng Chính phủ; nhưng vai trò các phương tiện thông tin đại chúng nhất là các cơ quan báo, đài tỉnh, các đài trạm truyền thanh huyện, thị xã và cơ sở đã làm được nhiều nội dung chương trình, hình thức đưa thông tin pháp luật đến với cán bộ và nhân dân trong thời gian đã qua mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự kỷ cương xã hội, ngăn chặn, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư. Riêng các thiết chế văn hóa cơ sở, đội thông tin lưu động cũng có nhiều cố gắng chuyển tải các thông tin pháp luật đến với người dân trong tỉnh nhưng có mặt vẫn còn hạn chế, khó khăn từ khâu sáng tác, dàn dựng tiểu phẩm đến khâu đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền lưu động ở cơ sở. Đặc biệt, đồng chí chỉ đạo cụ thể một số công việc trọng tâm trong hướng tới:

1. Ban điều hành Đề án tỉnh sau hội nghị này tổ chức ngay các hoạt động khảo sát đánh giá chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên chuyên đề pháp luật ở trong tỉnh và khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, nội dung chương trình hoạt động của các đài trạm truyền thanh, các thiết chế VH-TT cơ sở; trên cơ sở đó tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các tuyến cơ sở.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương, chính sách pháp luật, những văn bản quy phạm pháp luật mới của trung ương và địa phương tới nhân dân, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật của các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, làm sao để cho người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận với những thông tin pháp luật phù hợp với nhu cầu nhận thức của người dân ở từng địa phương.

3. UBND các huyện, thị xã nhanh chóng rà soát bổ sung xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện Đề án thứ nhất ở trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo thống nhất Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND, cuối năm 2009 tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết thực hiện đề án này.

4. Về kinh phí thực hiện Đề án này ở cấp nào sử dụng ngân sách cấp đó, chi và quyết toán theo Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh và Thông tư hướng dẫn số 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính qui định.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm cung cấp kịp thời các ấn phẩm sách pháp luật cho các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn để làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở./.

P.BC-XB (Sở TT&TT Long An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)