Sở TT&TT Thái Nguyên: Hội nghị Giao ban Báo chí Quý III/2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/10, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí quý III/2008 nhằm đánh giá hoạt động báo chí trong quý III và định hướng công tác báo chí quý IV/2008. Đồng chí Lê Quang Dực, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.


Ngày 22/10, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí quý III/2008 nhằm đánh giá hoạt động báo chí trong quý III và định hướng công tác báo chí quý IV/2008. Đồng chí Lê Quang Dực, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Trong quý III, các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, Báo Văn nghệ) và các báo ngành, báo Trung ương có văn phòng đại diện tại Thái Nguyên (Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Quân khu I, Báo Sài Gòn Giải phóng và phân xã TTXVN) đã bám sát định hướng tư tưởng, thông tin kịp thời, có hiệu quả các vấn đề kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh cũng như của đất nước; cổ vũ, động viên, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền trong quý IV/2008 được định hướng gồm: Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với tuyên truyền cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề này; Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS nhân ngày quốc tế phòng chống HIV/AIDS 1-12 và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 54 của Ban Bí thư TW Đảng về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới"; Tuyên truyền kết quả thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, động viên các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch quý IV và cả năm 2008, làm tiền đề để Thái Nguyên đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về báo chí như: góp ý vào Dự thảo "Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"; việc thực hiện chế độ nhuận bút của các cơ quan báo chí; công tác tổ chức Hội báo xuân Kỷ Sửu…

Thu Hương - Sở TT&TT Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)