Kiểm tra hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố Bắc Giang

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang phối hợp với Phòng Báo chí Xuất bản của Sở đã tiến hành kiểm tra hoạt động xuất bản theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 812/TTr ngày 25 tháng 9 của Thanh tra Bộ Thông tin& Truyền thông.


Vừa qua Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang phối hợp với Phòng Báo chí Xuất bản của Sở đã tiến hành kiểm tra hoạt động xuất bản theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 812/TTr ngày 25 tháng 9 của Thanh tra Bộ Thông tin& Truyền thông.

Trước tình hình hiện nay trên thị trường đang phát hành nhiều bộ truyện tranh của nước ngoài do một số Nhà xuất bản Trung ương và địa phương xuất bản thực hiện không đúng các quy định pháp luật về xuất bản, một số ấn phẩm có nội dung không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ TT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông đã giao nhiệm vụ cho 2 phòng tiến hành kiểm tra hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố. Đối chiếu với những nội dung yêu cầu cần kiểm tra đối với những Nhà sách trên địa bàn thành phố Bắc Giang, kết quả cho thấy: tại Bắc Giang không lưu hành các xuất bản phẩm có nội dung độc hại đã nêu.

Tuy nhiên thời gian tới Sở TT&TT Bắc Giang sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, đặc biệt đẩy mạnh việc kiểm tra thị trường xuất bản phẩm, cụ thể là các ấn phẩm truyện tranh độc hại không để lưu hành trên thị trường.

Nguyệt Anh - Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)