Đào tạo về Quản lý dự án CNTT cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008-2010, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn tổ chức lớp đào tạo về quản lý dự án CNTT cho CBCC các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong 05 ngày từ ngày 06/10 đến 10/10/2008.


Triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008-2010, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn tổ chức lớp đào tạo về quản lý dự án CNTT cho CBCC các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong 05 ngày từ ngày 06/10 đến 10/10/2008.

Khóa học này nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT ở các cơ quan nhà nước trong thời gian tới. Khóa học đã giúp các học viên trao đổi, thảo luận và tiếp thu những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết trong quá trình xây dựng, triển khai và quản lý dự án về CNTT. Kết quả đã có 32 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Theo kế hoạch năm 2008, dự kiến trong thời gian tới Sở TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp với Trường tổ chức tiếp các khóa đào tạo về CIO cho lãnh đạo phụ trách CNTT và An toàn bảo mật thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị.

Huy Hoàng - Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)