Quảng Nam: Giao ban báo chí tháng 9/2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Nam đã tổ chức giao ban báo chí tháng 9/2008 nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản tại tỉnh trong tháng 9/2008 và đinh hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2008. Tham dự buổi giao ban có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, công an tỉnh PA25, và đại diện các cơ quan báo chí, bản tin trên địa bàn tỉnh.


Ngày 29/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Nam đã tổ chức giao ban báo chí tháng 9/2008 nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản tại tỉnh trong tháng 9/2008 và đinh hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2008. Tham dự buổi giao ban có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, công an tỉnh PA25, và đại diện các cơ quan báo chí, bản tin trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, trên cơ sở chủ động định hướng về công tác tuyên truyền trong tháng 9/2008, báo chí trong tỉnh đã có nhiều tin, bài, phóng sự… tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các báo, tạp chí, Đài Phát thanh-Truyền hình, các bản tin và các tài liệu liệu khác đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2008) và các ngày lễ kỷ niệm khác của đất nước. Báo chí trong tỉnh cũng tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc đăng tin, phản ánh hoạt động của các cấp, các ngành, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.Đồng thời tập trung thông tin về những nội dung quan trọng cùng những quyết sách đúng đắn nhằm phát triển vững chắc kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; thông tin các chất vấn và ý kiến trả lời chất vấn của đại biểu về các vấn đề bức xúc của cử tri tại kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. Đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, báo chí trong tỉnh cũng như báo chí Trung ương và báo chí ngoài tỉnh đã có nhiều bài viết về cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm 2008 tổ chức tại phố cổ Hội an. Đây là cơ hội để ngành du lịch quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng tập trung quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương mình. Trong tháng qua, các báo cũng đã phản ánh kịp thời và hiệu quả những hoạt động, những thành quả đạt được trên mọi lĩnh vực của tỉnh cũng như những thực trạng, khó khăn, sai phạm và thiếu sót. Qua đó giúp các cơ quan chức năng có những biện pháp xử lý kịp thời.

Về tình hình hoạt động xuất bản, trong tháng 9 Sở TT&TT thực hiện nghiêm túc việc quản lý, cấp phép theo đúng quy đinh của Luật Báo chí và Luật Xuất bản, chưa có sai sót nào xảy ra. Đa số các tạp chí, bản tin đã tuân thủ tôn chỉ, mục đích của báo chí, bám sát được định hướng thông tin, tuyên truyền, đảm bảo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cũng trong tháng 9, Sở TT&TT đã tổ chức kiểm tra việc xây dựng, ứng dụng trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua đó Sở đã hướng dẫn các thủ tục đề nghị Bộ TT&TT cấp phép cho 15 đơn vị, đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở TT&TT đã đề nghị các cơ quan báo, đài, tạp chí, bản tin, cơ quan phát hành xuất bản ấn phẩm khác, các trang tin điện tử … tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa X, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn hóa nghệ thuật. Bám sát đường lối của ĐẢng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng với những chủ trương, định hướng lớn trong phát triển KT-XH của tỉnh để tổ chức, triển khai các hình thức tuyên truyền sâu rộng và phù hợp. Tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề của ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát động để các đối tượng trong và ngoài nước tham gia. Đồng thời tập trung tuyên truyền về phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2008; phòng chống ma túy, phòng chống dịch bệnh đối với người, trên gia súc, gia cầm; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống các tệ nạ xã hội; trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của các cơ quan, tổ chức trong tháng 10.

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)