Thanh Hóa: Khai giảng khóa học về “Mạng máy tính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”

(Mic.gov.vn) - 

Được sự tài trợ của Công ty đầu tư và Thương mại quốc tế - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội đào tạo nguồn nhân lực quốc tế (OVTA)- Nhật Bản, Văn phòng đại diện VCCI tại Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thanh Hóa, ngày 26/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức lớp đào tạo Mạng máy tính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thanh Hóa. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí nhằm phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp.


Được sự tài trợ của Công ty đầu tư và Thương mại quốc tế - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội đào tạo nguồn nhân lực quốc tế (OVTA)- Nhật Bản, Văn phòng đại diện VCCI tại Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thanh Hóa, ngày 26/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức lớp đào tạo Mạng máy tính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thanh Hóa. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí nhằm phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp.

Học viên là những người làm công tác quản lý, phụ trách việc đào tạo của 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thanh Hóa. Trong thời gian 2 ngày (26-27/9), các giảng viên đến từ Học viện Bưu chính, viễn thông, Công ty Đầu tư và Thương mại Quốc tế - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ cung cấp cho học viên những vấn đề cơ bản về mạng máy tính: Tổng quan về các mạng công nghệ và mạng ứng dụng; Thiết lập mạng máy tính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Công nghệ thông tin và Truyền thông trong doanh nghiệp; Tổng quan về an ninh mạng; Thương mại điện tử; Một số ứng dụng mạng máy tính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là điều kiện không thể thiếu khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới WTO. Hy vọng rằng chương trình đào tạo sẽ giúp các học viên có thể vận dụng các nội dung chương trình được đào tạo để vận dụng triển khai tại đơn vị mình giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả trong kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

Lê Thị Kim – Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)