Thành lập sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, Thái Bình, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận đã công bố quyết định thành lập các sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc UBND tỉnh.


Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận đã công bố quyết định thành lập các sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc UBND tỉnh.
 
* Ngày 14/4/2008, UBND tỉnh Thanh Hoá đã công bố quyết định số 894/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hoá và các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới.
 
Sở TT&TT Thanh Hoá được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá và tiếp nhận thêm chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Ông Đỗ Thanh- Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá được bổ nhiệm làm giám đốc Sở TT&TT Thanh Hoá. Các ông: Trần Duy Bình, Lê Thế Lữ - Phó giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở TT&TT. Ông Hoàng Minh Tường- Phó Giám đốc Sở Văn Hoá - Thông tin được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở TT&TT.

Sở TT&TT Thanh Hoá chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/4/2008, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiện có của Sở Bưu chính, Viễn thông và chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản cho đến khi UBND tỉnh Thanh Hoá quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT theo hướng dẫn của liên bộ: Bộ Nội Vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Sáng nay, ngày 07/04/2008, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố Quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông và các quyết định bổ nhiễm lãnh đạo mới.

Thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ngày 04/04/2008 UBND tỉnh Thái Bình đã có Quyết định số 778/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 07/04/2008.

Đồng thời UBND tỉnh có quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 bổ nhiệm ông Hoàng Minh Chính – Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 bổ nhiệm ông Lê Tiến Ninh – Phó giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 điều động bà Trương Thị Hồng Hạnh – Phó bí thư Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 07/04/2008.

Tới dự lễ công bố có ông Phạm Văn Sinh – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Quang Dũng – Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Phạm Văn Sinh đã chúc mừng Sở Thông tin và Truyền thông; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Sở vừa được bổ nhiệm đồng thời giao nhiệm vụ cho Sở nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về Báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế trình UBND tỉnh duyệt.

Ông Hoàng Minh Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thay mặt Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tỉnh giao phó.

* Ngày 04/4/2008, tại Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức công bố quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thuộc UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa chính thức bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/4/2008. Ông Nguyễn Kim Hòa - Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Duy Lộc - Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

* Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 31/3/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Quyết định cũng đã giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ trên các quy định của Nhà nước có liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở thực hiện./.

* Ngày 21 tháng 3 năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch chuyển sang.

Sáng ngày 01/4/2008, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cho 31 cán bộ đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc và Phó Giám đốc của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh được tổ chức lại theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP là Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tài nguyên Môi trường; Ban Dân tộc.

Trong đó các chức danh lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Ông Dương Ngọc Hưng, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông được bổ nhiệm làm Giám đốc, Ông Nguyễn Quốc Chí, Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc và Ông Mai Văn Ty, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc.

Bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cho các Giám đốc và Phó Giám đốc các Sở, chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm, điều động và yêu cầu các Sở sớm ổn định tổ chức, bộ máy, đặc biệt là phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm công việc thông suốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng hợp từ các Sở TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)