Hội nghị tập huấn quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 25/3/2008, Sở Bưu chính, Viễn thông Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện các sở, ban, ngành; Hội, đoàn, thể; Huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.


Sáng ngày 25/3/2008, Sở Bưu chính, Viễn thông Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện các sở, ban, ngành; Hội, đoàn, thể; Huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo sở Bưu chính, Viễn thông Phú Thọ giới thiệu quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp. Các thông tin, dịch vụ được tiếp nhận và cung cấp trên Cổng giao tiếp điện tử đều nhằm mục tiêu công khai, minh bạch các hoạt động của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ, tạo điều kiện để công dân, tổ chức tham gia xây dựng chính quyền; thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp cho Cổng giao tiếp điện tử phải đảm bảo nguyên tắc: đầy đủ, chính xác, kịp thời. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp…

Ngay sau khi tìm hiểu phương thức đưa tin lên Cổng giao tiếp, các đại biểu đã tham gia thực hành tại phòng máy. Tại đây, cán bộ Trung tâm CNTT - Sở Bưu chính, Viễn thông đã hướng dẫn cụ thể cách thức gửi tin, bài đến Cổng giao tiếp.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã tìm hiểu, trao đổi các vấn đề xung quanh việc cung cấp tin, bài... để đi đến thống nhất việc cung cấp thông tin của các tổ chức, đơn vị lên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

Thành công của lớp tập huấn này góp phần quan trọng trong việc thực hiện chức năng giao tiếp điện tử giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện thành công chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hà Thị Phương Thảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)