Quảng Nam: Sở BCVT Và Sở Xây dựng phối hợp quản lý và hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng các công trình trạm BTS trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Để tăng cường công tác quản lý xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng xây dựng tùy tiện, chưa có chủ trương thống nhất của Sở BCVT và giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng, ngày 27/2/2008, Sở BCVT và Sở Xây dựng Quảng Nam đã ký kết văn bản ban hành quy chế phối hợp Quản lý và hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng các công trình trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Quy chế được ban hành nhằm thống nhất quy trình, thủ tục cho phép xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng trạm BTS, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các trạm BTS phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.


Để tăng cường công tác quản lý xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng xây dựng tùy tiện, chưa có chủ trương thống nhất của Sở BCVT và giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng, ngày 27/2/2008, Sở BCVT và Sở Xây dựng Quảng Nam đã ký kết văn bản ban hành quy chế phối hợp Quản lý và hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng các công trình trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Quy chế được ban hành nhằm thống nhất quy trình, thủ tục cho phép xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng trạm BTS, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các trạm BTS phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm việc yêu cầu cấp phép, xin giấy phép xây dựng, thiết kế trạm BTS theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp khi xây dựng, lắp đặt các trạm BTS. Quy chế hướng dẫn hồ sơ, quy trình xin cấp giấy phép cũng như quy định rõ nội dung, thẩm quyền cấp phép xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền để doanh nghiệp không phải lúng túng trong việc xin cấp phép. Ngoài ra quy chế còn yêu cầu các điều kiện lắp đặt trạm BTS để đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng, đảm bảo tuân thủ quy hoạch phát triển mạng viễn thông của tỉnh, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Sở BCVT sẽ chủ trì tuyên truyền, phổ biến mục đích và các quy định về xây dựng, lắp đặt trạm BTS đến cấp huyện và các doanh nghiệp, tuyên truyền, giải thích ảnh hưởng của sóng di động đến người dân. Sở Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc xây dựng trạm BTS.

Hoàng Thị Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)