Sở BCVT Lâm Đồng : Đại hội CBCC-VC năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Mới đây, Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm 2008. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Hòe - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể CBCC-VC thuộc Sở.


Mới đây, Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm 2008. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Hòe - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể CBCC-VC thuộc Sở.

Năm qua, Sở BCVT tỉnh Lâm Đồng vẫn tập trung vào việc ổn định tổ chức, nhân sự, mua sắm trang thiết bị và công cụ làm việc, đồng thời triển khai thực hiện tốt công việc chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động kinh doanh về BCVT và CNTT ở địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh và bền vững với tổng doanh thu BCVT đạt 566,9 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2006, mật độ điện thoại đạt 61,14 máy/100 dân (vượt chỉ tiêu đề ra là 43 máy/100 dân và vượt mức độ bình quân của cả nước là 55,22 máy/100 dân). 100% đoàn viên, CBCC được học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên, các văn bản pháp luật của Nhà nước và văn bản nghiệp vụ của Ngành; không có CBCC nào vi phạm các quy định của Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh CBCC, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và các quy định khác của pháp luật. Đặc biệt, 100% CBCC của Sở đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như các phong trào thi đua khác. Nhờ đó mà được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đánh giá cao và tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT năm 2007.

Năm 2008, Sở BCVT Lâm Đồng sẽ cố gắng thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn với các mức phấn đấu cụ thể như sau: 80% phòng, đơn vị trực thuộc đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 50% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; trên 80% CBCC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 20%-30% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; phấn đấu có Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bộ và Chiến sỹ thi đua toàn quốc; trên 80% tổ công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc và cơ quan Sở BCVT đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa… Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đạt các chỉ tiêu chủ yếu của ngành ở mức ngang và cao hơn mức bình quân chung của cả nước với tổng doanh thu BCVT phát sinh đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2007, mật độ điện thoại đạt hơn 70 máy/100 dân.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)