Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước” tại tỉnh Gia Lai

(Mic.gov.vn) - 

Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý Nhà nước”. Đây là lần đầu tiên một Hội thảo về công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý Nhà nước được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đến dự và chủ trì Hội thảo có đ/c Lê Việt Hường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Gia Lai; khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Hạ tầng kinh tế (quản lý đô thị) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo một số Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) các tỉnh Tây nguyên, Sở BCVT TP. Hồ Chí Minh, Sở BCVT TP. Đà Nẵng và một số doanh nghiệp cung ứng các giải pháp CNTT trong quản lý Nhà nước của TP Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các doanh nghiệp BCVT- CNTT trong tỉnh.


Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý Nhà nước”. Đây là lần đầu tiên một Hội thảo về công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý Nhà nước được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đến dự và chủ trì Hội thảo có đ/c Lê Việt Hường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Gia Lai; khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Hạ tầng kinh tế (quản lý đô thị) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo một số Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) các tỉnh Tây nguyên, Sở BCVT TP. Hồ Chí Minh, Sở BCVT TP. Đà Nẵng và một số doanh nghiệp cung ứng các giải pháp CNTT trong quản lý Nhà nước của TP Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các doanh nghiệp BCVT- CNTT trong tỉnh.

Tại Hội thảo, Sở BCVT Gia Lai - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT của tỉnh đã báo cáo nêu rõ thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước tại tỉnh Gia Lai, giới thiệu với Hội thảo một số chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển và ứng dụng CNTT như Luật CNTT, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về "ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước", đặc biệt là chỉ đạo của UBND tỉnh tại chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 19/7/2007 về việc "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác Quản lý hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính", trong đó, quy định trách nhiệm cụ thể và định hướng, chính sách đối với các cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng CNTT, quy định "Người đứng đầu các cơ quan nhà nước phải trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và tổ chức bộ máy, biện pháp cụ thể phát triển CNTT trong lĩnh vực, địa phương và tổ chức, cơ quan mình".

Đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có các ý kiến về thực trạng và nhu cầu ứng dụng CNTT ở địa phương, ở ngành mình; các đơn vị, doanh nghiệp CNTT cơ bản đáp ứng các giải pháp về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước cũng như giới thiệu một số mô hình, kinh nghiệm đã triển khai có hiệu quả ở các tỉnh thành, bộ, ngành TW, địa phương. Đặc biệt, các đại biểu đã quan tâm nhiều đến ý kiến phát biểu của ông Lê Mạnh Hà - Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TP. Hồ Chí Minh về những kinh nghiệm trong triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài thảo luận trong Hội thảo, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT đã có các gian hàng trưng bày, tư vấn, giới thiệu các giải pháp về CNTT để bên có nhu cầu ứng dụng gặp gỡ bên cung cấp giải pháp , trao đổi cụ thể hơn. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai có điều kiện tìm ra những giải pháp hiệu quả trong việc đầu tư ứng dụng CNTT cho hoạt động quản lý nhà nước phục vụ cải cách hành chính, nhu cầu đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư phần mềm tại tỉnh Gia Lai đang còn rất lớn, là cơ hội để các doanh nghiệp cung ứng các giải pháp CNTT trong và ngoài tỉnh mở rộng thị trường; các cấp, các ngành cũng sẽ có nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của CNTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng chí Lê Việt Hường - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT hoan nghênh các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia, phối hợp tổ chức Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước”; mong muốn và kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ, đầu tư từ các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh; chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai sẽ ưu đãi và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư trên tỉnh Gia Lai theo đúng các quy định về ưu đãi đầu tư của Chính phủ đối với ngành công nghiệp mũi nhọn là Viễn thông và Công nghệ thông tin; giao Sở Bưu chính Viễn thông làm đầu mối, tham mưu phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh các ứng dụng CNTT, nhất là ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, góp phần cùng với cả tỉnh phấn đấu đến năm 2010 đạt mức trung bình của cả nước, theo đúng các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trần Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)