Sở BCVT Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị "Giới thiệu Tổng quan dự án Website ngành"

(Mic.gov.vn) - 

Được sự đồng ý và cho phép của UBND tỉnhThừa Thiên Huếvềxây dựng dự án Website và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Sở ban ngành với tổng mức đầu tư là 3.127 triệu đồng và giao Sở BCVT làm chủ đầu tư. Ngày 29/8/2007 Sở BCVT là đơn vị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị “Giới thiệu Tổng quan dự án Website ngành”.


Được sự đồng ý và cho phép của UBND tỉnhThừa Thiên Huếvềxây dựng dự án Website và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Sở ban ngành với tổng mức đầu tư là 3.127 triệu đồng và giao Sở BCVT làm chủ đầu tư. Ngày 29/8/2007 Sở BCVT là đơn vị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị “Giới thiệu Tổng quan dự án Website ngành”.

Đến dự hội nghị có ông Hồ Xuân Phán Giám đốc Sở BCVT cùng lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách CNTT của 28 Sở ban ngành là đơn vị thụ hưởng dự án. Tại Hội nghị, Phòng CNTT Sở Bưu chính Viễn thông đã giới thiệu tổng quan dự án Website ngành và thông qua dự thảo Quy chế vận hành Website các Sở ban ngành để các đơn vị cùng nghiên cứu, góp ý. Các đơn vị tham gia cơ bản nhất trí Quy chế vận hành và hoàn toàn ủng hộ dự án. Dự án website ngành triển khai nhằm giới thiệu chức năng, nhiệm vụ các Sở, ban ngành; công khai, minh bạch các qui trình; giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và tích hợp một số dịch vụ trên môi trường mạng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của các đơn vị và của Tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Hồ Xuân Phán Giám đốc Sở đã nêu ra một số vấn đề khó khăn khi triển khai dự án tại các đơn vị thụ hưởng để cùng bàn phương hướng tháo gỡ, giải quyết nhằm thực hiện thành công dự án này. Thành công của dự án sẽ tạo được hạ tầng thông tin cơ sở, một số dịch vụ công ban đầu phục vụ cho doanh nghiệp, người dân trong tiến trình hội nhập và phát triển của tỉnh nhà.

Hồ Thủy Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)