Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tập huấn về Tần số vô tuyến điện và hướng dẫn thực hiện cấp phép sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT, ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin VTĐ trên biển. Trong tháng 06/2007, Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh BR-VT đã phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện Khu vực II tổ chức tập huấn về Tần số vô tuyến điện và hướng dẫn thực hiện cấp phép sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân.


Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT, ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin VTĐ trên biển. Trong tháng 06/2007, Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh BR-VT đã phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện Khu vực II tổ chức tập huấn về Tần số vô tuyến điện và hướng dẫn thực hiện cấp phép sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân.

Để thuận tiện cho bà con ngư dân trong việc tham dự tập huấn và làm các thủ tục cấp phép, Sở đã tổ chức 05 lớp tập huấn tại: xã Bình Châu ( huyện Xuyên Mộc); xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền ) và Thành Phố Vũng Tàu;

Về nội dung tập huấn: Triển khai các văn bản Qui phạm pháp luật về lĩnh vực Tần số vô tuyến điện; Tuyên truyền việc bảo vệ các tuyến cáp quang viễn thông trên biển; đồng thời, đã tổ chức 02 đợt cấp giấy phép cho 694 bà con ngư dân có sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện với công suất trên 100W được trang bị trên các phương tiện nghề cá thuộc tỉnh BR-VT;

Sở BCVT cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cho các Sở, ngành liên quan thông báo cho các bà con ngư dân có sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện được biết: Sau ngày 30/9/2007, những tàu cá đánh bắt xa bờ không có Giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng VTĐ thì các Đồn biên phòng, Trạm kiểm soát biên phòng, không cho xuất bến và xử phạt theo quy định tại nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính Phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính,viễn thông và tần số vô tuyến điện./.

Lê Thị Hoa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)