Khảo sát nhu cầu, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 03/7/2007, Sở Bưu chính, viễn thông Ninh Thuận tổ chức cuộc họp với 30 doanh nghiệp để triển khai thoả thuận hợp tác giữa Sở Bưu chính, Viễn thông Ninh Thuận và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Thuận ứng dụng công nghệ thông tin tham gia hội nhập và phát triển (theo Chương trình 191) và thông báo về Hội thảo Hợp tác-Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận vào các ngày 14-15/9/2007.


Sáng 03/7/2007, Sở Bưu chính, viễn thông Ninh Thuận tổ chức cuộc họp với 30 doanh nghiệp để triển khai thoả thuận hợp tác giữa Sở Bưu chính, Viễn thông Ninh Thuận và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Thuận ứng dụng công nghệ thông tin tham gia hội nhập và phát triển (theo Chương trình 191) và thông báo về Hội thảo Hợp tác-Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận vào các ngày 14-15/9/2007.

Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông đã giới thiệu với các doanh nghiệp về các nội dung thỏa thuận hợp tác, kế hoạch khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, các công tác cần chuẩn bị cho Hội thảo Hợp tác-Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp trao đổi những khó khăn và kinh nghiệm bước đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp mình vừa qua, nêu một số đề nghị.

Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông đã đánh giá, kiến nghị mấy vấn đề:

1. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần quan tâm nghiên cứu nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, có kế hoạch đăng ký hỗ trợ từ nay đến 2008 theo chương trình 191. Điền đầy đủ nội dung Phiếu khảo sát theo mẫu và gởi lại cho Sở trước ngày 15/7/2007.

2. Về Hội thảo Hợp tác-Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận: Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham gia, đăng ký tham luận tại Hội thảo... Tích cực nghiên cứu khả năng về hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước, đối tác để đàm phát hợp tác với nhau.

3. Sở Bưu chính, Viễn thông cam kết làm tốt vai trò cầu nối, hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển thuận lợi.

Hồ Văn Nỷ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)