Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi triển khai công tác quản lý và cấp phép đăng ký sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho phương tiện đánh bắt nghề cá trên địa bàn tỉnh.

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/6/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1679/UBND-CNXD về việc tăng cường quản lý thiết bị thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.


Ngày 11/6/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1679/UBND-CNXD về việc tăng cường quản lý thiết bị thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III thuộc Cục tần số VTĐ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thủy sản, UBND các huyện ven biển tổ chức cấp phép và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân về sử dụng tần số, thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện. Khẩn trương triển khai thực hiện việc cấp Giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho các phương tiện thông tin liên lạc nghề cá, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2007.

Các đối tượng phải đăng ký cấp giấy phép là các tàu cá có trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng băng tần HF (trừ băng 26,96 đến 27,41MHz), đặc biệt loại máy ICOM. Chủ tàu cá phải khẩn trương thực hiện đăng ký chậm nhất đến ngày 30/09/2007.

Sau ngày 30/09/2007, kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm tàu cá và không cho xuất bến đối với những phương tiện nghề cá nếu không có đủ các trang thiết bị an toàn và thiết bị thông tin vô tuyến điện hoặc đã có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (thuộc đối tượng nêu trên) nhưng chưa đăng ký cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo đúng quy định của Chính phủ.

Thực hiện chủ trương trên từ ngày 21/6 đến 27/6/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông đã phối hợp với UBND các Huyện Bình sơn, Tư nghĩa triển khai cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá cho 116 tàu cá tại xã Bình chánh, 68 tàu tại xã Bình châu, 122 tàu tại xã Nghĩa An và Nghĩa Phú. Sở Bưu chính, Viễn thông tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số Khu vực III tiến hành cấp phép cho các tàu tại Đức phổ và Lý sơn trong tháng 7.2007 và triển khai đợt 3 cho tất cả các tàu còn lại trên địa bàn các Huyện trong Tỉnh. Phấn đấu tất cả các tàu cá khi hoạt động phải có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật.

TQ Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)