Hội nghị tập huấn Thanh tra, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Thanh Hóa

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/5/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) cho cán bộ các phòng chức năng, đội trưởng, đội phó và kiểm soát viên thị trường của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Bưu chính, Viễn thông, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tỉnh Thanh Hoá.


Ngày 12/5/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) cho cán bộ các phòng chức năng, đội trưởng, đội phó và kiểm soát viên thị trường của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Bưu chính, Viễn thông, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá hướng dẫn các văn bản chuyên ngành BCVT&CNT, các phương pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực BCVT&CNTT.

Đây là bước khởi đầu cho việc phối hợp giữa Sở Bưu chính, Viễn thông và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá trong quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Thủy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)