Tập huấn đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng dịch vụ Internet cho các chủ đại lý Internet công cộng. Ngày 07/5/2007, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) hướng dẫn cách cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet INCM Win phiên bản mới và Sở Bưu chính, Viễn thông tham gia phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Internet. Đến tham gia lớp tập huấn có trên 150 người, là chủ các đại lý internet trên địa bàn tỉnh mà trước đây chưa được tập huấn.


Nhằm nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng dịch vụ Internet cho các chủ đại lý Internet công cộng. Ngày 07/5/2007, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) hướng dẫn cách cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet INCM Win phiên bản mới và Sở Bưu chính, Viễn thông tham gia phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Internet. Đến tham gia lớp tập huấn có trên 150 người, là chủ các đại lý internet trên địa bàn tỉnh mà trước đây chưa được tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Sở Bưu chính Viễn thông phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước nhằm giúp cho các chủ đại lý kinh doanh dịch vụ Internet nắm vững các văn bản pháp luật như: Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01 tháng 6 năm 2006 về quản lý trò chơi trực tuyến; Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 về quản lý đại lý Internet; Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành quy định quản lý hoạt động đại lý Internet trên địa bàn tỉnh và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan khác.

Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực 3 đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm INCMWin. Đây là Bộ phần mềm đã được Bộ Bưu chính, Viễn thông cho phép VNPT triển khai tại các đại lý Internet của mình trên toàn quốc - phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nhiều nội dung tại các điểm truy nhập Internet, đáp ứng Thông tư liên tịch 02 về việc quản lý đại lý Internet như: lưu trữ thông tin tùy thân khách hàng, địa chỉ Web khách hàng truy cập, lọc chặn Web đen … đã được đáp ứng bằng hệ thống phần mềm INCM. Việc sử dụng chương trình phần mềm trên đem đến cho chủ đại lý các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ngăn chặn người sử dụng truy cập đến các trang Web có nội dung xấu trên Internet điều mà các chủ đại lý lo ngại nhất, đồng thời phần mềm lưu giữ thông tin trong thời gian 30 ngày đã hỗ trợ cho công tác thanh kiểm tra của các cơ quan nhà nước chặt chẽ hơn.

Cuối buổi tập huấn, các chủ đại lý trực tiếp trao đổi những vấn đề thường gặp phải trong quá trình quản lý cũng như sử dụng các phần mềm. Về phía nhà cung cấp dịch vụ cũng đưa ra phiếu khảo sát thông tin khách hàng nhằm cải thiện chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

Sở BCVT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)