Sở BCVT Nghệ An triển khai kế hoạch năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/01/2007, Sở BCVT tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Đến dự Hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thường vụ tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh; về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ BCVT và đại diện Văn phòng của Bộ cùng dự Hội nghị.


Ngày 25/01/2007, Sở BCVT tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Đến dự Hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thường vụ tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh; về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ BCVT và đại diện Văn phòng của Bộ cùng dự Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Hồ Quang Thành -Giám đốc Sở BCVT Nghệ An báo cáo tổng kết năm 2006 và kế hoạch năm 2007. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chúc mừng những thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Sở BCVT tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2006, và hy vọng Sở sẽ đạt được thành tích cao hơn trong năm 2007, Thứ trưởng có một số ý kiến chỉ đạo:

- Năm 2006, Sở BCVT tỉnh Nghệ An là một trong những Sở đầu tiên thực hiện được một số nhiệm vụ cơ bản cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương như: Xây dựng Quy hoạch BCVT đến năm 2010 và định hướng đến 2020 trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt; tham mưu cho UBND tỉnh quy định việc phân cấp quản lý nhà nước về BCVT cho cấp huyện; tiếp nhận, quản lý và triển khai có hiệu quả trang tin điện tử của tỉnh; hoàn thành mô hình đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để tạo điều kiện và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cũng như thu nhập cho cán bộ, công chức của Sở.

- Tuy nhiên, Sở phải tập trung giải quyết một số vấn đề cụ thể bao gồm: Chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT &CNTT trên địa bàn duy trì và ổn định 100% số xã có máy điện thoại; tận dụng tối đa sự ủng hộ của Lãnh đạo tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Quỹ DVVTCI nhằm giảm tỷ lệ số xã thuộc danh mục hỗ trợ VTCI; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT, nhất là trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài phát triển CNCNTT tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh; lựa chọn mô hình phù hợp phát triển mạnh Trung tâm CNTT của Sở thành Trung tâm CNTT của Khu vực Bắc Trung bộ.và của tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp phụ trách Sở BCVT đã có một số đánh giá :

+ Sở BCVT là một Sở mới được thành lập nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nghiên cứu và lựa chọn cho mình mô hình hoạt động phù hợp; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức đoàn kết, vũng mạnh, gọn và chính quy. Sở BCVT đã tiếp cận ngay được công tác quản lý nhà nước ở địa phương khẩn trương xây dựng và hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch phát triển BCVT&CNTT, được đánh giá cao và có chất lượng.

+ Tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều VBQPPL điều chỉnh lĩnh vực BCVT&CNTT trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đảm bảo triển khai các quy định của Bộ BCVT. Làm tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện điều phối, phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn nhằm phát triển nhanh chóng, ổn định cơ sở hạ tầng BCVT và đảm bảo sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn được công bằng bình, đẳng và minh bạch.

+ Khẳng định được vai trò của Sở BCVT trong sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, Sở thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai đề án 112 và phát huy thế mạnh trí tuệ của Hội tin học tỉnh. Tổ chức thành công nhiều Hội thảo, Hội thi và Hợp tác với các trường Đại học, trung học về CNTT rất thiết thực và hiệu quả.

+ Là nhịp cầu nối quan trọng giữa các cơ quan Trung ương với Lãnh đạo địa phương trong việc phát triển lĩnh vực BCVT&CNTT. Gĩư vững quan hệ và đoàn kết với các Sở, Ban Ngành và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, đoàn thể do tỉnh phát động.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đến dự đại hội Ban chấp hành Công đoàn lần thứ X của Bưu điện tỉnh Nghệ An.

H3VP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)