Hoạt động của Sở Bưu chính Viễn thông Thừa Thiên-Huế tháng 10/2006

(Mic.gov.vn) - 

Phát huy việc tổ chức thành công tại Thành phố Huế Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin – Truyền thôn lần thứ IV với chủ đề “Công nghệ thông tin và Sự nghiệp Giáo dục, Y tế”, Sở Bưu chính Viễn thông (Sở BCVT) tự tin bắt tay vào các công tác của tháng 10 với một khí thế mới.


Phát huy việc tổ chức thành công tại Thành phố Huế Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin – Truyền thôn lần thứ IV với chủ đề “Công nghệ thông tin và Sự nghiệp Giáo dục, Y tế”, Sở Bưu chính Viễn thông (Sở BCVT) tự tin bắt tay vào các công tác của tháng 10 với một khí thế mới.

Đầu tháng 10/2006 cơn bão lớn số 6 đã đổ bộ vào phía Nam của tỉnh gây nhiều thiệt hại cho mạng lưới bưu chính, viễn thông. Trước và trong khi cơn bão đổ bộ Lãnh đạo Sở BCVT đã phối hợp với lãnh đạo các cấp cùng các doanh nghiệp chuyên ngành trên địa bàn kịp thời chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Sau khi bão dứt, Sở BCVT đã cử ngay một đoàn phối hợp cùng Bưu điện Thừa Thiên Huế khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục kịp thời mạng lưới viễn thông.

Sở BCVT cũng đã triệu tập cuộc họp vào ngày 20/10 giữa các doanh nghiệp, các ban ngành liên quan để đúc rút kinh nghiệm về công tác PCLB, bàn các phương án hay về liên lạc giữa các mạng VTĐ dùng riêng để phối hợp tốt khi có thiên tai xảy ra. Chuẩn bị kịch bản diễn tập phối hợp liên mạng VTĐ vào đầu tháng 11/2006 với tình huống cao hơn so với tình hình đã xảy ra tại hai huyện Phú Lộc và Nam Đông lúc bão số 6 đổ bộ, đã có lúc có nơi mạng điện thoại cố định và di động bị tắt, việc liên lạc hoàn toàn thông qua mạng VTĐ.

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Sở BCVT cùng Viện Chiến lược BCVT và CNTT của Bộ BCVT đã tổ chức hai buổi báo cáo Quy hoạch về BCVT và CNTT giai đoạn 2006-2010-tầm nhìn đến 2020 tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 18/10/2006. Buổi báo cáo đã nhận được nhiều khích lệ và góp ý lần cuối thiết thực của lãnh đạo các cấp, các sở, ban ngành và nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, nhằm hoàn thiện sớm các bản quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành trong tháng tới.

Thanh tra của Sở BCVT trong tháng 10 cũng đã hoàn thành việc kiểm tra các đại lý Internet trong toàn tỉnh, đang tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp BCVT.

Bên cạnh đó Trung tâm BCVT và CNTT Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở BCVT trong tháng 10/2006 cũng đã hoàn thành dự án Mạng diện rộng của tỉnh giai đoạn 3 cung cấp thiết bị mạng và máy chủ cho 8 huyện, các dự án về viễn thông cho Bưu điện Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, trong đó phải kể đến dự án lớn như “Ngầm hóa cáp thuê bao tại thị xã Đông Hà”. Hiện Trung tâm đang khảo sát hiện trạng mạng máy tính và tình hình ứng dụng tin học trong chức năng quản lý nhà nước ở các sở, ban nghành để giúp sở BCVT tham mưu UBND tỉnh xây dựng các đề án Tin học hóa giai đoạn tiếp theo.

Đinh Thu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)