Ban hành Thông tư quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/12/2012, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT, quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Theo đó, phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng gồm việc cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 2kg với mức giá cước thấp hơn 8.000đ/chiếc đối với dịch vụ thư trong nước và đối với dịch vụ thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam; 150.000đ/chiếc đối với dịch vụ thư quốc tế được chấp nhận từ Việt Nam và vận chuyển và phát tại nước ngoài.

Phạm vi này sẽ được điều chỉnh giảm dần và kết thúc theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/2/2013. Bãi bỏ Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.
 

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)