Chỉ thị của Bộ TT& TT về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

(Mic.gov.vn) - Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền phục vụ đón Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011, ngày 19/01/2011, Bộ TT& TT ban hành Chỉ thị số  01/CT- BTTTT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các Sở TT& TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các doanh nghiệp thông tin và truyền thông tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những việc sau đây:

Khẩn trương phổ biến Chỉ thị số 2164/CT- TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và Quý I năm 2011.

Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin lien lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân. 

Đối với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Chuyển phát và Internet cần chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện và vật tư thiết bị phục vụ sản xuất. Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông, đảm bảo hoạt động thông suốt 24 giờ trong ngày.

Đối với các Sở TT& TT chủ động để xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn Thông và Internet trên địa bàn đảm bảo tốt thông tin lien lạc trong dịp Tết. Phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức trưng bày báo Xuân, báo Tết trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ TT& TT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các Sở TT& TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phổ biến quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Bộ TT& TT trước ngày 09/02/2011.

Nội dung đầy đủ của Chỉ thị tại đây

Vũ Nhung

Theo Chỉ thị 01/CT- BTTTT ngày 19/01/2011

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)