Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/8/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT - BTTTT – BYT hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tư liên tịch quy định việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh truyền hình đối với từng thể loại được phát sóng như hình thức tin tức, hình thức phóng sự phim tài liệu, hình thức giao lưu, toạ đàm, hình thức cổ động truyên truyền, hình thức chạy chữ trên màn hình. Ngoài ra, các đài truyền hình cần tăng cường tần suất phát sóng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng năm. Thông tư cũng quy định việc ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử. Các nội dung, thông tin tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS được đăng trên trang y tế sức khoẻ hoặc văn hóa xã hội của báo hoặc trên chuyên mục riêng về phòng, chống HIV/AIDS của báo.

Cơ quan cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí là người phát ngôn của Bộ y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế và đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)