Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/09/2022

Tin tức

Tăng tốc triển khai CMMI và ISO 27001 - Chuyên nghiệp hơn để thành công

Tăng tốc triển khai CMMI và ISO 27001 - Chuyên nghiệp hơn để thành công

(06/11/2012)
Chỉ sau 2 năm (thực hiện tháng 9/2010) Ban quàn lý các dự án công nghiệp CNTT (BQLDA), Bộ TTTT triển khai dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI” đến nay đã có thêm 12 DN làm CMMI (gấp 10 lần so với 10 năm về trước, năm 2000 cả nước có khoảng hơn 10 DN), trong đó, 1 DN đạt chứng chỉ level 5 và 11 DN đạt level 3. Dự án tiếp tục được mở rộng dự kiến đến 30/9/2014 có thêm khoảng 20 DN nữa triển khai CMMI. Quá trình triển khai CMMI có nhiều bài học thành công cũng như thất bại mà các DN có thể tham khảo để rút kinh nghiệm cho mình.
Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

(06/11/2012)
CMMI (Capability Muturity Intergration Model) là chuẩn đánh giá về quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp Phần mềm Mỹ (SEI - Software Engineering Institute) phát triển và hiện đang được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới. Chuẩn CMMI được xem như là tấm giấy thông hành cho doanh nghiệp để thâm nhập vào chuỗi gia công phần mềm toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất. Tuy nhiên, không phải mô hình công ty nào cũng nhất thiết phải đạt CMMi và việc đạt chứng chỉ này phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của mỗi doanh nghiệp.

Hội thảo chuyên đề "Bộ chuẩn ATTT - ISO 27000" nhận được sự quan tâm của đông đảo người tham dự

(06/11/2012)
Trong  bối  cảnh sự  phát  triển  như  vũ  bão  của  công  nghệ  thông  tin,  ngày  càng  có  nhiều  các  tổ  chức,  doanh  nghiệp,  đơn  vị  hoạt  động  dựa  trên  hệ  thống  mạng  máy  tính  và  cơ  sở  dữ  liệu.  Và  một  khi  hệ  thống  công  nghệ  thông  tin  hoặc  cơ  sở  dữ  liệu  gặp  sự  cố  thì  hoạt  động  của  các  đơn  vị  này  sẽ  bị  ảnh  hưởng  nghiêm  trọng.  Vì vậy,  đảm  bảo  an  toàn  thông  tin  là  hết  sức  cần  thiết  đối  với  các  đơn  vị.