Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Tin tức

Hoạt động Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông và sự tham gia của Việt Nam vào ITU

Hoạt động Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông và sự tham gia của Việt Nam vào ITU

(17/10/2013)
Ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay là “Tiêu chuẩn quốc tế tạo sự thay đổi tích cực”. Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay đã nhắc lại về vai trò, nguyên tắc hoạt động Tiêu chuẩn hóa và đặc biệt nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của Tiêu chuẩn hóa, đó là “tạo sự thay đổi tích cực”.
Tái chứng nhận chứng chỉ ISO 27001:2005 cho Công ty Tinhvan Group

Tái chứng nhận chứng chỉ ISO 27001:2005 cho Công ty Tinhvan Group

(16/09/2013)
Ngày 06/9/2013 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã được tái chứng nhận chứng chỉ Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin ISO 27001:2005.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh triển khai có hiệu quả ISO 9001:2008

(16/09/2013)
Việc áp dụng ISO 9001:2008 hiệu quả góp phần nâng cao rõ rệt cả về quy trình xử lý, năng lực lãnh đạo, tác phong của cán bộ và hồ sơ lưu trữ; các quy trình giải quyết công việc đã bao quát toàn bộ thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông theo kết quả rà soát của Đề án 30. Đồng thời, Đoàn đánh giá cũng nêu một số góp ý để Sở Thông tin và Truyền thông duy trì và phát triển Hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2014.
Thái Bình: Đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thái Bình: Đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

(06/09/2013)
Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở nhằm đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008”. Đây cũng là việc làm nhằm thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 (tiêu chuẩn ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2013.