Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Chuyển đổi số quốc gia

Định mức báo cáo kinh tế kỹ thuật

Nguyễn Văn Mười - 09:01 10/05/2024

Kính gửi Quý Bộ. Tại khoản c, điểm 2, điều 10, Nghị định 73/2019 NĐ-CP quy định: Thiết kế một bước cho dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu nếu xét thấy đủ điều kiện để thiết kế chi tiết và xác định dự toán. Như vậy, với dự án đủ điều kiện nêu trên thì có thể áp dụng thiết kế một bước, hồ sơ dự án là báo cáo kinh tế kỹ thuật. Về định mức chi phí quản lý và chi phí lập dự án, được xác định theo quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019. Cụ thể tại Bảng số 1 và Bảng số 2 trong QĐ này. Tuy nhiên trong 2 bảng trên thì không có định mức chi phí quản lý và chi phí lập dự án đối với hình thức Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với hạng mục phần mềm nội bộ có giá trị 15 tỷ. Ví dụ cụ thể, giả sử muốn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với hạng mục phần mềm nội bộ có giá trị 35 tỷ, thì không có định mức để áp dụng. Theo đó, tôi xin đề xuất Bộ TT&TT ban hành quyết định mới bổ sung thêm định mức định mức chi phí quản lý và chi phí lập dự án đối với hình thức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục phần mềm nội bộ có giá trị 15 tỷ để đảm bảo hệ thống định mức CNTT đầy đủ, rõ ràng và nhất quán với các văn bản pháp luật liên quan. Xin chân thành cảm ơn Quý Bộ.

Trả lời

Liên quan đến nội dung kiến nghị, Bộ TT&TT xin được trả lời. Bộ TT&TT có kế hoạch sửa định mức chi phí quản lý dự án và chi phí lập dự án tại Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019. Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu kiến nghị của đơn vị trong quá trình sửa định mức trên. 

Trân trọng./.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top