Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Chuyển đổi số quốc gia

Có tính thời gian làm hợp đồng khi tiếp nhận công chức?

Trần Phước - 10:56 31/10/2023

Tôi ký hợp đồng làm công việc kế toán, có đóng BHXH bắt buộc với một tổ chức chính trị - xã hội từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2019. Tháng 1/2020, tôi có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập cho đến nay, trình độ Đại học kế toán. Hiện tại tôi xin vào đơn vị mới để làm thủ tục tiếp nhận vào công chức với vị trí kế toán. Theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì phải có thời gian làm viên chức 5 năm mới đủ điều kiện chuyển sang công chức, nhưng từ ngày 1/10/2023 Thông tư số 03/2019/TT-BNV bị bãi bỏ. Tôi xin hỏi, tôi có đủ điều kiện chuyển sang công chức không, vì tôi đang là viên chức và có thời gian công tác đúng chuyên môn kế toán gần 10 năm.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì viên chức đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, và có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Theo đó, thời gian công tác của ông Trần Phước tại vị trí việc làm kế toán theo diện nhân viên hợp đồng tại tổ chức chính trị - xã hội không được tính làm căn cứ để tiếp nhận vào làm công chức.

Câu hỏi cùng lĩnh vực

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top