Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Chuyển đổi số quốc gia

Đầu tư dự án CNTT

Phạm Trung Kiên - 09:57 04/05/2024

Kính chào Bộ TTTT. Tại Điểm 7, Điều 4: Giải thích từ ngữ của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 có định nghĩa Dự toán mua sắm . Tôi muốn hỏi: Dự toán mua sắm ở đây là toàn bao gồm kế hoạch mua sắm hàng hóa, trang thiết bị CNTT, các dự án phải lập đề cương và dự toán chi tiết và kế hoạch thuê dịch vụ CNTT. Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Kính gửi ông Phạm Trung Kiên, liên quan đến nội dung hỏi, Bộ TT&TT xin được trả lời như sau: 

Dự toán mua sắm được quy định tại điểm 7 khoản 4 Luật Đấu thầu bao gồm mua sắm hàng hóa, dịch vụ, trang thiết bị công nghệ thông tin (gồm cả nhiệm vụ phải lập đề cương và dự toán chi tiết và kế hoạch thuê dịch vụ CNTT theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP) sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN.

Đề nghị đơn vị tham vấn thêm ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì tham mưu về pháp luật đấu thầu.

Trân trọng./.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top