Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Công văn 1022/BTTTT-KHTC ngày 9/4/2010

17/05/2010 09:28 SA Xem cỡ chữ

V/v triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010

Tải về tại đây

Lượt truy cập: 2870

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )