Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là một khâu quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Điện Biên tăng cường công tác truyền thông chính sách

Điện Biên tăng cường công tác truyền thông chính sách

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 5547/KH-UBND về Tăng cường công tác Truyền thông chính sách và Thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn.

Góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành ngày 24/1/2022. Để cụ thể hóa Nghị quyết sát với tình hình thực tế tại địa phương, ngày 18/4/2022, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX) ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho từng lĩnh vực. Trong đó, ngành Thông tin và Truyền thông là một trong những đơn vị có vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển đô thị Bắc Ninh.

Quảng Nam: Xây dựng sàn thương mại điện tử sâm Ngọc Linh và nông sản đặc trưng

Quảng Nam: Xây dựng sàn thương mại điện tử sâm Ngọc Linh và nông sản đặc trưng

UBND huyện vùng núi cao Nam Trà My tỉnh Quảng Nam đã dành hơn 90 triệu đồng để xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên quảng bá về sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu, nông sản đặc trưng.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top