Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư, 03/01/2024 09:20

(Mic.gov.vn) - Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là một khâu quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

Nh ận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sát với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng Chi bộ trực thuộc. Đảng viên trong các Chi bộ đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bằng những việc làm cụ thể. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác, tự giác chấp hành nghiêm những quy định trong việc nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đối với công tác chỉ đạo tuyên truyền, Sở thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh và các cơ quan đơn vị có ấn phẩm xuất bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản, quy định liên quan theo từng chủ đề cụ thể. Bên cạnh đó, Sở còn thiết lập các hội, nhóm trên mạng xã hội, với các thành viên tham gia là lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền trong tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương theo dõi, phụ trách địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Qua hội, nhóm này, Sở kịp thời chỉ đạo, trực tiếp chia sẻ những thông tin mang tính thời sự, vấn đề dư luận quan tâm… để các phóng viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền lan tỏa kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã tăng cường thời lượng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo của những tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; Tuyên truyền đậm nét về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan báo chí, truyền thông và người dân có nhiều bài viết chất lượng, có sức lan tỏa, tham gia cuộc thi quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đạt được nhiều giải thưởng cao.

Báo Bắc Ninh duy trì các chuyên mục “Xây dựng Đảng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đảng với dân - Dân với Đảng” trên báo thường kỳ, báo Cuối tuần, báo điện tử, Nguyệt san Bắc Ninh hằng tháng, với gần 300 tác phẩm/ năm.

Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát sóng 4 số/1 tháng vào tối chủ nhật hàng tuần, thời lượng 15 phút/số; và chuyên mục “Đảng và cuộc sống”, phát sóng 4 số/tháng vào tối thứ 6 hằng tuần, thời lượng 15 phút/1 số.

Tạp chí Người Kinh Bắc, trong mỗi số phát hành đều có các tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thể hiện bằng bài viết, truyện ngắn, thơ và các loại hình nghệ thuật khác.

Hệ thống thông tin cơ sở; Cổng thông tin điện tử tỉnh và 49 Trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương, 22 cơ quan, đơn vị có ấn phẩm xuất bản, đặc biệt là Bản tin Sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì thường xuyên chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu kịp thời các điển hình tiên tiến, chủ trương, chính sách mới, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản, quy định liên quan.

Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các cơ quan báo chí, truyền thông còn tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu, hỏi - đáp về nghị quyết; tìm hiểu văn bản, chính sách mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể nói, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song vẫn còn một số hạn chế. Việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản, quy định khác liên quan ở một số nơi, số chỗ còn chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao. Tỉ lệ bài viết có tính chuyên sâu chưa cân đối với số tin, bài đăng tải. Đối với phát thanh, truyền hình, chưa có nhiều chương trình thật sự hấp dẫn, có tính phát hiện, định hướng, có chiều sâu. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền mới đạt được kết quả bước đầu, chưa tận dụng, khai thác triệt để thế mạnh truyền thông đa phương tiện.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2024, thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông Bắc Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí, Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như: facebook, zalo, youtube… tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.

Chú trọng giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Khuyến khích đội ngũ phóng viên, người làm báo tiếp tục tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân học tập và làm theo Bác; cần tham gia vào các diễn đàn trên mạng xã hội có số lượng thành viên lớn để chia sẻ, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những mặt tích cực của đời sống xã hội; kiên quyết đấu tranh lên án, phản bác đối với những bình luận mang tích tiêu cực, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top