Ông Phạm Xuân Tám tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 13/10/2023 03:39

Tại Đại hội đại biểu lần Hội Nông dân thị xã Hương Thủy thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành mới đax bầu ông Phạm Xuân Tám tiếp tụ giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hương Thủy.

a67.jpg

Trong các ngày 25-26/5, Hội Nông dân thị xã Hương Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 125 đại biểu đại diện cho gần 8.200 hội viên nông dân trên toàn địa bàn thị xã.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên luôn được các cấp Hội Nông dân ở thị xã Hương Thủy quan tâm. Hiện Hội Nông dân thị xã Hương Thủy có 87 chi hội tại 10/10 xã, phường với gần 8.200 hội viên. Hội cơ sở xây dựng được 11 tổ hội nghề nghiệp, với 156 hộ tham gia. 

Trong 5 năm, từ 2018-2023, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ cho 518 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh, trong đó, có 105 hộ thoát nghèo. Ngoài nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân thị xã quản lý với số tiền hơn 1,258 tỷ đồng để thiết lập 10 dự án, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và Hội Nông dân tỉnh ủy thác hơn 2,1 tỷ đồng, đã có 50 hộ nông dân được vay vốn để thực hiện 7 dự án.

Trong nhiệm kỳ, Hội nông dân thị xã Hương Thủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hội viên nông dân. Hằng năm, Hội các cấp ở thị xã tổ chức phát động thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân và được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực.

Số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tính đến cuối năm 2022 tăng 7,5% so với đầu nhiệm kỳ với 4.686 hộ, trong đó hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương và cấp tỉnh là 278 hộ, tăng 21 hộ so với năm 2021.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, nông dân Hương Thủy đã đóng góp gần 5,5 tỷ đồng, 3.750 ngày công và có 104 hộ đã hiến 6.655 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi ở nông thôn…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy Đỗ Xuân Giao và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Đỗ Xuân Giao và ông Nguyễn Chí Quang khẳng định những kết quả đó đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội, góp phần cùng thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà.

Ông Đỗ Xuân Giao và ông Nguyễn Chí Quang mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã khoá mới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp Hội, đổi mới phong cách lãnh đạo, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của nông dân để cùng với tổ chức Hội kịp thời tháo gỡ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Thị ủy Hương Thủy nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Hương Thủy đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 18 người và bầu 22 người dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Phạm Xuân Tám tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2023-2028. 

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top