Điện Biên tăng cường công tác truyền thông chính sách

Chủ nhật, 03/12/2023 10:32

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 5547/KH-UBND về Tăng cường công tác Truyền thông chính sách và Thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn.

Điện Biên tăng cường công tác truyền thông chính sách- Ảnh 1.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023 tại điểm cầu tỉnh Điện Biên (Ảnh: Trang Lê)

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường công tác Truyền thông chính sách và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, Thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí, giai đoạn 2021-2025; đảm bảo 100% các chính sách do Trung ương và tỉnh ban hành có tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải được truyền thông đến các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm; bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách tại cơ quan, đơn vị, địa phương để hình thành mạng lưới kết nối truyền thông trong toàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả việc công khai thông tin; Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng/trang TTĐT; trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2022 - 2027”.

Tăng cường công tác truyền thông chính sách trên báo chí, Cổng/trang thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội; thông qua hệ thống Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận; gắn công tác truyền thông chính sách với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khuyến khích đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức truyền thông chính sách, bảo đảm chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả hoạt động, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình tại Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Trường hợp cơ quan, đơn vị không trực tiếp cung cấp thông tin được tại Hội nghị giao ban báo chí có thể gửi nội dung về Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí./.

Hà Chi - Sở TT&TT Điện Biên
Từ khoá:
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top