Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020
8 nhiệm vụ then chốt trong việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

8 nhiệm vụ then chốt trong việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(21/07/2020)

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ các nhiệm vụ chủ yếu được đề cập trong Nghị quyết này.

Internet toàn cầu đang quá tải, số vụ sập mạng lên mức cao kỷ lục

Internet toàn cầu đang quá tải, số vụ sập mạng lên mức cao kỷ lục

(21/07/2020)

Theo công ty chuyên theo dõi hoạt động mạng ThousandEyes (Mỹ), việc gián đoạn hoạt động mạng trên toàn cầu đã tăng mạnh trong suốt tháng 3/2020, đạt đến mức cao kỷ lục.

Thách thức trong bảo mật thiết bị di động

Thách thức trong bảo mật thiết bị di động

(21/07/2020)

Việc nhận thức rõ những mối đe dọa về an toàn đối với thiết bị di động sẽ giúp người dùng tìm được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong môi trường di động. Từ đó, phòng tránh các rủi ro mất an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả.

Tấn công khai thác tiền mã hóa tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tấn công khai thác tiền mã hóa tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ

(21/07/2020)

Chỉ trong quý I/2020, đã có hơn 1 triệu tấn công khai thác tiền mã hóa nhằm vào các thiết bị của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đông Nam Á.