Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam không?

Kết quả ( 10 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
20 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
20 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
40 %
Chưa hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
20 %