Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam không?

Kết quả ( 11 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
18.18 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
18.18 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
36.36 %
Chưa hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
27.27 %