Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) không?

Kết quả ( 44 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 21 lượt bình chọn )
47.73 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
6.82 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
11.36 %
Chưa hài lòng ( 15 lượt bình chọn )
34.09 %