Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 22 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
27.27 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
22.73 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
13.64 %
Chưa hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
36.36 %