Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 175 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 31 lượt bình chọn )
17.71 %
Hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
6.29 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
3.43 %
Chưa hài lòng ( 127 lượt bình chọn )
72.57 %