Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 161 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 26 lượt bình chọn )
16.15 %
Hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
6.21 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
3.11 %
Chưa hài lòng ( 120 lượt bình chọn )
74.53 %