Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ không?

Kết quả ( 44 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
25 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
9.09 %
Bình thường ( 8 lượt bình chọn )
18.18 %
Chưa hài lòng ( 21 lượt bình chọn )
47.73 %