Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Văn bản QPPL : 127/2007/NÐ-CP

Số hiệu 127/2007/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Ngày ban hành 01/08/2007
Ngày có hiệu lực 01/08/2007
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

127-2007-NÐ-CP.doc

127-2007-NÐ-CP.odt

127-2007-NÐ-CP.pdf

127-2007-NÐ-CP.zip

Chi tiết văn bản