Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT

25/06/2020 10:15 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Công văn số 2305/BTTTT - KHCN ngày 23/06/2020 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT.


Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại tệp đính kèm.
 

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 479

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)