Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/05/2022

BÁO CHÍ

Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

02/10/2020 12:04 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Cập nhật ngày 11/03/2021.

- Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí Trung ương, tải về tại đây.

- Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí địa phương, tải về tại đây.


Nguồn: Cục Báo chí

Lượt truy cập: 40020

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )