Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

OFFICE OF NATIONAL STEERING COMMITTEE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Xem cỡ chữ

Address: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Tel: 84.4.39437720
Fax: 84.4.39437720

Chief:
Mr. Nguyen Trong Duong

Tel: 84.4.39436733
Email: ntduong@mic.gov.vn

 

Lượt truy cập: 873

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)