Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

OFFICE OF NATIONAL STEERING COMMITTEE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Xem cỡ chữ

Address: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Tel: 84.4.39437720
Fax: 84.4.39437720

Chief:
Mr. Nguyen Trong Duong

Tel: 84.4.39436733
Email: ntduong@mic.gov.vn

 

Lượt truy cập: 689

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)