Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

Representative office in Da Nang City

Xem cỡ chữ

Address: 42 Tran Quoc Toan St. -Hai Chau Dist. - Danang City
Tel: 84.511.3897959;
Fax: 84.511.3897466
 
 
Deputy Director General:
 
Mr. Cao Dang Phuong
Tel: 84.511.3810199
 
Ms. Tran Pham Dieu Linh
Tel:

Lượt truy cập: 1046

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)