Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/03/2023

Representative office in Ho Chi Minh City

Xem cỡ chữ

Address: 27 Nguyen Binh Khiem St., Dist I, Ho Chi Minh city
Tel: 84.8.38221824;
Fax: 84.8.38222988
 
Director General:
Mr. Dinh The Lich
Tel: 84.8.38221820
 
Deputy Director General:
Mr. Le Minh Tri
Tel: 84.8.38235409

Lượt truy cập: 617

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)